Vårstädning Klubbstugan 28/4

Vårstädning söndag den 28 April kl.9:00.

Klubben bjuder på fika/grillning.

Vi gör även sista avstämningen inför vårt Krångelrally den 9 Maj! 

Genomgång av bemanning, stationer och sponsorer till vinster.
Kan ni inte delta vid städdagen får ni gärna meddela om ni kanske kan vara
med som funktionär eller kanske kan vara med och sponsra med priser.
Hör i så fall av er till någon i styrelsen eller via vår hemsida

Gökrallyt 4 Maj

Lördag 4/5 kör vi Gökrallyt
som anordnas av MCK Röde orm och Hermans Hedningar.

Starten går i år från Herman Hedningars Klubbstuga, med start 10:00-12:00.
Målgång är sedan vid Röde Orms klubbstuga.

För de som vill hänga med så samlas vi vid Hjorts MCK klubbstuga klockan 10:00 för gemensam färd till starten,
alternativt ansluter du som vill vid starten.