Körning Gökrallyt 6/5

Lördag 6/5 tänkte vi köra Gökrallyt som anordnas av MCK Röde orm
och Hermans Hedningar. Starten går i år från Röde Orms Klubbstuga,
med start 10:00-12:00. Målgång är sedan vid Herman Hedningars
klubbstuga. För de som vill hänga med så samlas vi vid Hjorts MCK
klubbstuga klockan 10:00 för gemensam färd till Ryssby,
alternativt ansluter du som vill vid starten

Vårstädning Klubbstugan 13/5

I år kör vi vårstädningen Lördag den 13 Maj kl.10.00.
Klubben bjuder på fika/grillning.


Vi gör även sista avstämningen inför vårt Krångelrally den 18 Maj!
Genomgång av
bemanning, stationer och sponsorer till vinster.
Kan ni inte delta vid städdagen får ni gärna
meddela om ni kanske kan vara med som funktionär
eller kanske kan vara med och
sponsra med priser.

Hör i så fall av er till någon i styrelsen eller via vår hemsida